Leerlingvolgsysteem (LVS)


Het Leerlingvolgsysteem (LVS) is opgezet, zodat u thuis rustig de vorderingen van uw kind kan zien. De vaardigheden staan per badje beschreven en de daarbij behorende 4 niveaus;   - ,  0,  0/+  en  + 

Als alle vaardigheden een + zijn, gaat uw kind door naar het volgende badje of mag diploma zwemmen. Dit systeem wordt voor alle diploma’s gebruikt. De zwemonderwijzers passen het aan, zodra uw kind vooruit gaat in een niveau. Soms is het een aantal weken oefenen nodig om vooruitgang te boeken. 

Klik hier om naar uw account mijn.dekulk.nl te gaan.